Alumni Integrale Veiligheid

Alumni Integrale Veiligheid (AIV) is een stichting die zich inzet om het unieke vakgebied van integrale veiligheid te duiden en verder te professionaliseren. We doen dit door vakgenoten (IV’ers, IVK’ers en IVZ’ers) in een informele setting bij elkaar te brengen. Door veiligheidsprofessionals, met als achtergrond een ‘integrale veiligheids(kunde)opleiding’, bij elkaar te brengen en kennisdeling tussen deze vakgenoten mogelijk te maken, wordt integrale samenwerking gestimuleerd en blijft de integrale visie van deze professionals gewaarborgd.

OntmoetenHet bij elkaar brengen van vakgenoten in een informele sfeer
Kennis delenKennis delen over het vak integrale veiligheid
ProfessionaliseringHet vakgebied verder professionaliseren
NetwerkenProfessionele mogelijkheden inzichtelijk maken en verspreiden

Partners

Het AIV netwerk heeft goede contacten met bedrijfsleven, overheid en hogescholen. Deze worden de ‘partners’ genoemd. Deze partners kunnen onder andere input leveren in de vorm van kennis en discussieonderwerpen.

Om een zo breed mogelijke groep bedrijven en overheden te bereiken is er niet alleen contact met individuele bedrijven nodig, maar ook met reeds bestaande netwerkorganisaties van security en safety professionals.