In gesprek met Nils Rosmuller – Hoofdspreker over fysieke veiligheid

In aanloop naar het Congres Integrale Veiligheid hebben we de gelegenheid om dieper in te gaan op de expertise en visie van Dr.ir. Nils Rosmuller, een vooraanstaand figuur op het gebied van energie- en transportveiligheid. Nils is één van de drie hoofdsprekers, hij deelt belangrijke inzichten over de rol van veiligheid in de context van de energietransitie én licht een tipje van de sluier op over zijn presentatie. 

Introductie
Naam: Nils Rosmuller
Functie: Lector Energie- en Transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Veiligheidsdomein: Energie- en transportveiligheid, met een focus op de veiligheidsaspecten van de energietransitie

 

De passie achter de professional

Nils Rosmuller deelt met ons zijn carrière pad die gewijd is aan het verbeteren van veiligheid bij energie en transport. “Ik ben in 1995 begonnen aan een promotieonderzoek aan de TU Delft, dat ging ook over transportveiligheid”, vertelt Nils. Deze vroege interesse breidde zich uit toen hij zag hoe complex en essentieel veiligheidsvraagstukken zijn binnen de transportsector. “Dat promotieonderzoek heb ik begin jaren 2000 afgerond. En toen ben ik vanuit die transportveiligheid terechtgekomen bij het toenmalige Nederlands Instituut voor Brandweer -Rampenbestrijding,” vertelt Nils. 

Deze ervaringen vormden de basis voor zijn latere (onderzoeks)werk, waarbij hij zich steeds meer ging richten op energietransitie en de daarbij opkomende veiligheidsvraagstukken. “De overgang van puur transport naar energie was een natuurlijke evolutie, gedreven door de groeiende veiligheidsuitdagingen in onze samenleving,” voegt hij toe. Zijn passie voor dit vakgebied is duidelijk: “Ik vind de veiligheid van de energietransitie een hele mooie combinatie. Enerzijds iets goed voor ogen hebben met de aarde, anderzijds wil ik het ook goed begrijpen en kijken of het ook veilig kan,” reflecteert hij. Deze dualiteit van milieuverantwoordelijkheid en veiligheidsbewustzijn zijn de drijfveren in het onderzoekswerk van Nils en zijn collegae binnen zijn lectoraat.

 

Integrale aanpak in veiligheidsbeheer

Als lector is Nils nauw betrokken bij onderzoek naar hoe nieuwe technologieën, zoals die in de energietransitie, nieuwe veiligheidsvraagstukken introduceren. “In mijn huidige rol ben ik dagelijks bezig met het analyseren van hoe nieuwe technologieën, zoals waterstof en elektrische systemen, de veiligheid(sdynamiek) veranderen. We streven ernaar deze inzichten te vertalen naar praktische richtlijnen voor beleidsmakers, adviseurs, vergunningverleners en technici,” legt Nils uit.

“De sleutel tot succesvol veiligheidsbeheer is een grondig begrip van de risico’s en hoe deze effectief beheerst kunnen worden. We moeten de juiste balans vinden tussen innovatie en veiligheid, wat een uitdaging is in een wereld die snel verandert,” zegt Nils.

Nils wijst ook op de significante veranderingen in de richtingen van energietransport, die nieuwe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. “Vroeger kwam een groot deel van onze energie uit het oosten. Nu zien we door politieke (oorlog Ukraine) en veiligheids- en milieuredenen (Groningener gas, hernieuwbare energie) een verschuiving naar andere energiebronnen en transportroutes. Dit vereist een heroverweging van onze veiligheid strategieën om de veiligheid van transportroutes door heel Nederland te garanderen,” verklaart Dr. Rosmuller. “En daarmee komt ook zijn oorspronkelijke passie voor transportveiligheid weer meer in de focus mijn onderzoekswerk”.

 

Technologische vooruitgang

Nils benadrukt hoe technologische innovaties direct bijdragen aan het redden van levens. “Technologieën zoals geavanceerde monitoring van gevaarlijke stoffen en digitale verkenning via drones geven hulpdiensten het vermogen om snel en nauwkeurig te reageren op noodsituaties en hebben hun verbeteren hun interventie mogelijkheden. Deze technologieën redden levens door ons in staat te stellen incidenten te voorkomen en effectief te reageren wanneer ze zich voordoen,” zegt Nils. Echter, nog belangrijker dan effecten te bestrijden is het om nieuwe technologieën veilig te ontwerpen, opdat incidenten worden voorkomen.

“Elke innovatie heeft gevolgen voor de veiligheid van infrastructuur en beïnvloedt de kans op en gevolgen van incidenten. Dit is cruciaal, want de gevolgen van veiligheids’fouten’ kunnen enorm zijn, vooral in dichtbevolkte of kritische omgevingen,” voegt hij toe. En die moeten we  niet afwikkelen op de incidentbestrijders, maar zien te voorkomen door in het ontwerp gedegen aandacht voor veiligheid te hebben. 

“De energietransitie brengt veiligheidsuitdagingen met zich mee die nauw samenhangen met de nieuwste ontwikkelingen. Het is van belang om deze te begrijpen en te beheersen.” – Dr.ir. Nils Rosmuller

 

Uitdagingen en innovaties op de horizon

Kijkend naar de toekomst, ziet Nils zowel uitdagingen voor Nederland op het gebied van energie- en transportveiligheid. “De veranderende energielandschappen, zoals de verschuiving van traditionele energiebronnen naar meer duurzame opties, vereisen nieuwe veiligheidsbenaderingen. We moeten innovatief blijven denken en adaptieve veiligheid strategieën ontwikkelen om aan deze nieuwe eisen te voldoen.”

Nils deelt zijn visie op de toekomstige uitdagingen en kansen binnen de sector. “We zien een toename in de integratie van digitale technologieën zoals AI en IoT in het veiligheidsdomein. Deze technologieën bieden geweldige mogelijkheden voor vroegtijdige waarschuwing en incidentbeheersing,” legt hij uit.

Nils uit zijn zorgen over het huidige landschap van veiligheidsopleidingen. “Het baart me zorgen dat niet veel integrale veiligheidskunde opleidingen diepgaand ingaan op de complexe fysieke veiligheidsvraagstukken van de energietransitie en geavanceerde transporttechnologieën. Het is belangrijk dat de nieuwe generatie veiligheidsexperts ook technisch inhoudelijk goed is voorbereid op de uitdagingen van morgen,” licht hij toe.

 

Vooruitblik op het Congres Integrale Veiligheid

Als hoofdspreker op het Congres Integrale Veiligheid is Nils van plan om een overzicht te delen van de veiligheidskwesties die voortvloeien uit de energietransitie. “Ik zal de verschillende ‘lenzen’ bespreken waardoor we binnen mijn lectoraat naar veiligheid kijken: risicobeheersing, omgevingsveiligheid en incidentbestrijding. Elke lens biedt unieke inzichten en benaderingen voor het omgaan met de complexiteit van moderne veiligheidsvraagstukken,” deelt Nils enthousiast.

“Ik hoop dat deelnemers begrijpen dat veiligheid in de context van energie en transport een continu evoluerend veld is, dat adaptieve benaderingen en voortdurende innovatie vereist. Dit congres biedt een uitgelezen kans om de nieuwste ontwikkelingen te verkennen en samen te werken aan robuustere veiligheidsoplossingen.”

Hoofdspreker over fysieke veiligheid

Ter afsluiting van ons gesprek benadrukt Nils het belang van het congres voor professionals en studenten die geïnteresseerd zijn in veiligheid. “Dit congres is een uitgelezen kans om te leren van de nieuwste ontwikkelingen en om te netwerken met vakgenoten. De diversiteit van de onderwerpen en de kwaliteit van de sprekers zorgen ervoor dat elke deelnemer waardevolle inzichten en kennis kan opdoen.”