De baan van Kevin Jansen

In de maandelijkse rubriek is er een IVK’er aan het woord. Hierin worden zijn of haar carrière, ambities en actuele thema’s binnen integrale veiligheid besproken. Dit keer is het de beurt aan Kevin Jansen.

Leeftijd: 23 jaar
Functie: Adviseur Crisisbeheersing Gemeente Wassenaar

Persoonlijk

Ik woon in het mooie Katwijk aan Zee en ga binnenkort samenwonen met mijn vriendin. Samen zijn we momenteel druk bezig om er iets moois van te maken. Verder ga ik in mijn vrije tijd graag naar de sportschool en spreek ik graag af met mijn vrienden.

Waarom heb je gekozen voor de studie integrale veiligheid?

Ik heb gekozen voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. De keuze was voor mij redelijk snel gemaakt. Mijn interesse lag altijd al in het veiligheidsdomein, maar na de middelbare school wist ik nog lang niet hoe het daadwerkelijke werk eruit zou zien. De opleiding aan de Haagse Hogeschool is duaal, waarbij je in het derde en vierde studiejaar vier dagen werkt en nog maar één dag naar school gaat. Dit was voor mij de ideale oplossing om op jonge leeftijd al werkervaring op te doen en inzicht te krijgen in het werkveld.

Welke andere activiteiten heb je tijdens je studietijd gedaan?

Ik heb weinig andere activiteiten ondernomen tijdens mijn studie. Dit kwam vooral doordat de studiebelasting hoger was vanwege het werken en leren in het derde en vierde jaar.

Hoe kijk je aan tegen loopbaanoriëntatie? Heb je tips?

Voordat ik aan de studie begon, wilde ik bij de politie werken. Ik hoor van veel mensen dat zij de studie Integrale Veiligheidskunde willen gebruiken als opstap naar de politie. Maar tijdens de opleiding leer je dat het veiligheidsdomein veel breder is dan dat. Sta dus niet alleen open voor één onderwerp, maar voor alle mogelijkheden.

Mijn baan

Als adviseur crisisbeheersing heb je warme en koude taken. In de koude fase zorg je ervoor dat de burgemeester, wethouders en de gemeentemedewerkers stevig in hun schoenen kunnen staan tijdens een incident of crisis. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor Bevolkingszorg tijdens een crisis. Dit doe je door jaarlijks een OTO-plan (Opleiden, Trainen en Oefenen) op te stellen en uit te voeren. Daarnaast houd je de ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding bij en zorg je ervoor dat de gemeente in staat is adequaat te acteren.

*De koude fase zijn de voorbereidingen en activiteiten ter voorbereiding op een ramp/crisis. De warme fase zijn de activiteiten tijdens een ramp/crisis.

Zo ziet mijn dag met werkzaamheden eruit

Mijn werkdag is ongeveer voor de helft gevuld met overleggen over lopende zaken. Ik heb bijvoorbeeld wekelijks een samenwerkingsochtend met negen andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden om samen aan regionale projecten te werken op het gebied van Bevolkingszorg. Bovendien bestaat de kans altijd dat er een incident of crisis ontstaat en dat ik mijn hele agenda moet omgooien.

“Het leukste aan mijn baan is de samenwerking met diverse partijen in crisisbeheersing.”

Wat is de rol van je studie bij je huidige werkzaamheden?

Het leuke aan crisisbeheersing is dat je nooit alleen werkt. Er zijn altijd veel partijen betrokken die hun eigen taak hebben, zoals de politie, de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Elke partij bekijkt een situatie vanuit zijn eigen (veiligheids)perspectief, maar uiteindelijk is het doel om een crisis of incident zo goed mogelijk te bestrijden. De opleiding Integrale Veiligheidskunde heeft mij geleerd dat al die verschillende visies juist essentieel zijn om tot goede oplossingen te komen.

Wat ik leer van mijn manager & wat mijn manager van mij leert

Van mijn huidige manager heb ik geleerd om in mijn eigen kennis te vertrouwen en deze helder te formuleren. Andersom heeft mijn manager geleerd van mij dat een frisse blik op zaken met behulp van nieuwe inzichten zorgt voor voortvarende aanpakken.

Welke trends zie je in Integrale Veiligheid?

Ik heb gezien dat er de afgelopen jaren een nieuwe soort crisis is ontstaan. Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met langdurige crises. Vlak na corona kwam gelijk de oorlog in Oekraïne, waarbij gemeenten nu nog steeds Oekraïners opvangen in opvanglocaties. Een interessant vraagstuk daarbij is: wanneer is het nog een crisis en wanneer moet de reguliere organisatie de regie terugpakken?

Over vijf jaar heb ik…

Ik wil mij graag gaan specialiseren binnen de publieke sector. Als alles volgens plan verloopt, wil ik over vijf jaar mijn master Bestuurskunde met de specialisatie Besturen van Veiligheid hebben afgerond.