Doelstelling

Alumni Integrale Veiligheid (AIV) is een stichting die zich inzet om het unieke vakgebied van integrale veiligheid te duiden en verder te professionaliseren. We doen dit door vakgenoten (IV’ers, IVK’ers en IVZ’ers) in een informele setting bij elkaar te brengen. Door veiligheidsprofessionals, met als achtergrond een ‘integrale veiligheids(kunde)opleiding’, bij elkaar te brengen en kennisdeling tussen deze vakgenoten mogelijk te maken, wordt integrale samenwerking gestimuleerd en blijft de integrale visie van deze professionals gewaarborgd.

Oprichting

In september 2009 is Stichting Alumni Integrale Veiligheid (AIV) opgericht. Dit is een initiatief van oud-studenten van Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch, de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool te Enschede.

Activiteiten & Diensten

Online sociaal netwerk

De LinkedIn groep ‘Alumni Integrale Veiligheid’ stelt AIV deelnemers in staat met elkaar te discussiëren over verschillende veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Met een continu toenemend aantal leden is dit platform een waardevol instrument om al je vragen op gebied van veiligheid kwijt te kunnen. Daarnaast worden vacatures gedeeld. Momenteel bestaat de besloten linkedIn groep van AIV uit meer dan 1400 deelnemers.

Netwerkbijeenkomsten:

AIV heeft inmiddels een breed portfolio aan netwerkbijeenkomsten. Op de website is onder de button “netwerkbijeenkomsten” een totaaloverzicht beschikbaar van reeds gehouden bijeenkomsten.

In 2014:

  • Studiereis Brussel
  • KLM
  • Urenco
  • Lustrumborrel
  • Symposium NSS
  • Amsterdam ArenA
  • Veiligheidsregio Limburg Noord
  • Riec

Lees hier het jaaroverzicht 2014

Bijna alle activiteiten worden afgesloten met een informele borrel.  Deze netwerkborrels staan in het teken van netwerken en het aanhalen van vriendschappelijke en zakelijke contacten.
Alle informatie in één overzicht? Klik hier voor de factsheet