In gesprek met Renze Tjoelker en Robin van Halderen – Sprekers over digitale veiligheid

In aanloop naar het Congres Integrale Veiligheid spraken we met dr. Robin Christiaan van Halderen en Renze Tjoelker, beide onderzoekers bij het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van de Hogeschool Saxion. Met hun unieke focus op digitale fenomenen en maatschappelijke veiligheid bieden ze een fascinerend inkijkje in hun werk en hun visie op de toekomst van digitale veiligheid als een van de sprekers. Zij gaven een voorproefje van hun presentatie tijdens het congres.

Introductie
Namen: Robin Christiaan van Halderen en Renze Tjoelker
Functie: Onderzoeker bij het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid bij de Hogeschool Saxion
Veiligheidsdomein: Digitale veiligheid

De passie achter de professionals

Renze Tjoelker startte zijn carrière als docent ICT en ontwikkelde gedurende 20 jaar een diepe affiniteit met de online omgeving. “Toen ik practor digitale weerbaarheid was, ben ik expliciet bezig geweest met de impact van de online omgeving op publieke waarden en de democratische rechtsstaat,” vertelt hij. Zijn interesse in digitale fenomenen, zoals hate speech en complotdenken, leidde hem naar het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Saxion.

Robin Christiaan van Halderen, senior onderzoeker bij het lectoraat, voegt hieraan toe: “Binnen het veiligheidsdomein is er nog veel onbekendheid over digitale fenomenen. Wij willen toekomstige professionals, zoals IVK-studenten, voorbereiden op de digitale aspecten van veiligheid.”

 

Onderzoek en onderwijs

Hun gezamenlijke onderzoekslijn, ‘Digitaal Samenleven’, richt zich op de impact van digitale fenomenen op publieke waarden en de democratische rechtsstaat. “We starten in september 2024 met een nieuwe masteropleiding genaamd Veiligheid in Digitalisering,” deelt Renze. Hij is de Course Academic Director van deze master. “Hierin komt onze thematiek duidelijk naar voren. We willen begrijpen welke mechanismen in de online omgeving ons gedrag beïnvloeden en wat de doorwerking daarvan is in de samenleving.”

Een belangrijk aspect van hun onderzoek is het bestuderen van online schadelijk gedrag en de collectieve effecten daarvan. “We kijken naar hoe online schadelijk gedrag, zoals intimidatie en desinformatie, de samenleving als geheel beïnvloedt,” legt Robin uit. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe publieke instellingen en organisaties, zoals gemeenten en politie, kunnen omgaan met digitale fenomenen.

 

Interdisciplinaire samenwerking

Robin benadrukt het belang van interdisciplinaire samenwerking: “Binnen ons lectoraat werken we samen met experts uit verschillende disciplines, zoals psychologie en bestuurskunde, om een breed perspectief te bieden.” Renze vult aan: “IVK-studenten zijn van nature gewend om interdisciplinair te denken, wat essentieel is voor het begrijpen van complexe digitale fenomenen.”

“We willen toekomstige professionals voorbereiden op de digitale aspecten van veiligheid.” – Renze Tjoelker

 

Huidige kernpunten van onderzoek

Op dit moment ligt de focus van hun onderzoek op complotdenken. “We onderzoeken hoe complotdenken zich online manifesteert en welke impact dit heeft op publieke waarden en de democratische rechtsstaat,” vertelt Renze. Het kiezen van onderzoeksonderwerpen wordt bepaald door hun relevantie voor online gedrag en het potentieel voor maatschappelijke ontwrichting.

 

Vooruitblik op het Congres Integrale Veiligheid

Tijdens het Congres Integrale Veiligheid zullen Robin en Renze een presentatie geven over online schadelijk gedrag. “We gaan in op hoe de internetomgeving menselijk gedrag beïnvloedt en welke fenomenen we momenteel zien,” licht Renze toe. Robin voegt hieraan toe: “We zullen ook bespreken hoe publieke instellingen kunnen omgaan met digitale uitdagingen en hoe onze studenten in hun toekomstige carrières hiermee aan de slag kunnen gaan.”

Een van de belangrijkste doelstellingen van hun presentatie is om deelnemers inzicht te geven in de complexiteit van de online omgeving en de invloed ervan op de samenleving. “We hopen dat studenten en professionals beter zicht krijgen op digitale fenomenen en deze inzichten in hun werk kunnen toepassen,” zegt Robin.

“We moeten een balans vinden tussen veiligheid en de bescherming van grondrechten.” – Dr. Robin van Halderen

Uitdagingen en kansen in digitale veiligheid

De grootste uitdaging in het veld van digitale veiligheid is volgens Robin het behouden van grip op snelle technologische ontwikkelingen zonder te vervallen in overmatige controle. “We moeten een balans vinden tussen veiligheid en de bescherming van grondrechten,” benadrukt hij.

Renze ziet een belangrijke kans in de groeiende aandacht voor digitale veiligheid. “Er is veel interesse in ons thema, wat ons in staat stelt om veel energie te genereren en samen te werken met verschillende partners,” zegt hij. “Iedereen kan bijdragen aan een veilige online omgeving, of je nu een ouder, een voetbaltrainer of een professional bent.”

Het werk van Robin en Renze bij het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van de Hogeschool Saxion biedt waardevolle inzichten voor het begrijpen en aanpakken van digitale fenomenen die de samenleving beïnvloeden. Hun presentatie tijdens het Congres Integrale Veiligheid belooft een diepgaande verkenning te bieden van online schadelijk gedrag en de rol van publieke instellingen in het waarborgen van maatschappelijke veiligheid.