In gesprek met Remco Spithoven – De kracht van samenwerking

Dr. Remco Spithoven is de drijvende kracht achter het Congres Integrale Veiligheid. Met een achtergrond die rijk is aan ervaring en kennis binnen de veiligheidskunde, zet hij zijn expertise en netwerk in om professionals en geïnteresseerden bijeen te brengen. Dit congres, dat zich onderscheidt door een unieke combinatie van theoretische diepgang en praktische toepasbaarheid, biedt deelnemers de kans om zich te verdiepen in de wereld van integrale veiligheid.

Welke persoonlijke ervaringen of inzichten hebben jou geïnspireerd om dit congres te organiseren?

“Het idee kwam voort uit de behoefte om de gemeenschap van veiligheidsprofessionals—studenten, alumni, docenten en onderzoekers— met een achtergrond in de integrale veiligheid samen te brengen. De laatste keer dat we dat we naar mijn herinnering samenkwamen was tijdens mijn studententijd. Inmiddels ben ik hoofdredacteur van het Basisboek integrale veiligheid en wilde ik met de redactie de royalty’s van het boek ten goede laten komen aan de gemeenschap van IVK-ers. De organisatie van een jaarcongres leek een ideale manier om iets terug te doen voor de gemeenschap en tegelijkertijd het congres kosteloos aan te bieden.”

Waarom is het juist nu belangrijk dat mensen zich verdiepen in integrale veiligheid?

“Onze samenleving wordt steeds complexer met rappe veranderingen waarvan de impact vaak onduidelijk is. We leven in wat ik een ‘black box society’ noem, een term die ik ontleen aan denkers als Frank Pasquale en Bruno Latour. Niemand weet precies wat voor risico’s ons te wachten staan. In deze tijd van snelle en ingrijpende veranderingen is het essentieel dat we onze blik verruimen en voorbereid zijn op de toekomst.”

Wat maakt dit congres uniek vergeleken met andere veiligheidsevenementen?

“Dit congres is specifiek gericht op professionals met een achtergrond in Integrale Veiligheidskunde, of studenten die daar momenteel mee bezig zijn. Het biedt een unieke kans om de nieuwste ontwikkelingen te volgen en te netwerken met oud-studiegenoten en docenten. Het congres diept drie belangrijke lijnen uit: sociale, digitale en fysieke veiligheid, wat het een must maakt voor iedere professional in het veld.”

Zijn er bepaalde sprekers of sessies waar je zelf erg naar uitkijkt? Waarom?

“Zeker! We hebben een tof programma met sprekers zoals Rutger Leukfeldt, Niels Rosmuller en Thom Snaphaan. Ik kijk vooral uit naar de interactieve sessies die we ‘bottom-up’ noemen, waarbij deelnemers zelf voorstellen kunnen indienen en actief kunnen deelnemen aan de invulling van het programma.”

Wat hoop je dat deelnemers meenemen na het bijwonen van het congres?

“Ik hoop dat ze niet alleen met een volle maag naar huis gaan, maar ook met een hoofd vol nieuwe ideeën en perspectieven. Dat ze geïnspireerd raken om met een integrale blik naar complexe vraagstukken te kijken en dat ze zich verrijkt voelen door de ervaringen en inzichten die ze met elkaar hebben gedeeld.”

Hoe zie jij de toekomst van integrale veiligheid? Zijn er trends of ontwikkelingen die je bijzonder interessant vindt?

“Dave Maasland  de CEO van ESET Nederland zegt altijd “Wees gerust, het wordt alleen maar erger” als het gaat om dreigingen ten aanzien van onze digitale veiligheid. Ik zit daar zelf met mijn onderzoeksgroep ook volop in. Wij zien daar op enorme schaal aan vraagstukken waar we nog geen antwoord op hebben. Maar dat zie ik ook op de sociale en fysieke veiligheidslijnen: niemand weet precies welke risico’s we morgen voor komen te staan.  Daarom zie ik een veelbelovende toekomst voor het vakgebied, met volop kansen voor onze afgestudeerden.”

Als je één stuk advies zou mogen geven aan de deelnemers van het congres, wat zou dat dan zijn?

“Neem de kans om je netwerk uit te breiden door oud-medestudenten of huidige studiegenoten mee te nemen. Kom met openheid voor nieuwe ideeën en de bereidheid om actief bij te dragen aan het programma. Laat je inspireren door de veelzijdigheid van ons vakgebied.”

“Tegen studenten zeg ik: Laat je verder verrassen door de breedte van dit domein. Laat je meevoeren in de stroom en geef je eraan over om breder te kijken. Wie weet eindig je bij een werkgever waar je nooit had verwacht dat je daarvoor zou gaan werken, maar waar je wel een hele goede bijdrage kan leveren.”

“Ik had zelf nooit van te voren kunnen bedenken dat we zover zijn dat we dit congres kunnen houden. En dat ik daar een bijdrage aan mag leveren, vind ik heel tof. Mijn studie Integrale Veiligheidskunde was voor mij eerlijk gezegd plan B. Dat ik vervolgens in de wetenschap ben beland en intussen lector Maatschappelijke Veiligheid ben, hoofdredacteur van het basisboek en straks het verdiepingsboek is mij eigenlijk ook ‘overkomen’.”

Zijn er recente nationale of internationale gebeurtenissen die de thema’s van dit congres extra relevant maken?

“De actualiteit is rijk aan vraagstukken die onze aandacht dringend nodig hebben, zoals cybercriminaliteit die jaarlijks miljoenen mensen raakt. Dit onderstreept het belang van bewustwording binnen deze domeinen. Ook lokale kwesties, zoals de fysieke veiligheid van de energietransitie, spelen een belangrijke rol in de fysieke veiligheid.”

“Zo zijn er recent weer arrestaties in Nederland verricht in een internationaal onderzoek naar een phishing-netwerk, wat aantoont dat dit soort criminaliteit aan de orde van de dag is. Wat betreft cybercriminaliteit, zien we al tien jaar lang twee miljoen slachtoffers per jaar. Het is verbijsterend dat de alertheid binnen dit domein nog steeds te wensen overlaat, gezien de enorme aantallen betrokkenen en de grote impact ervan.”

“Op het gebied van fysieke veiligheid duiken er lokaal ook uitdagingen op, zoals brandweerkorpsen die aanvankelijk moeite hadden met het blussen van elektrische voertuigen. De energietransitie is in volle gang, ook met de introductie van waterstof. In Amsterdam wordt waarschijnlijk een grote opslag gerealiseerd voor de scheepvaart begreep ik, wat de nodige risico’s met zich meebrengt, niet alleen voor direct omwonenden maar ook voor de bredere omgeving.”

“Een ander belangrijk aspect is de ondermijning,  zoals de zaak rondom het netwerk van Ridouan T.  laat zien. Dit toont aan dat we als samenleving nog steeds moeite hebben om meer grip op dergelijke situaties te krijgen.”

Wat zijn enkele van de meest impactvolle momenten of lessen geweest uit eerdere congressen die je hebt georganiseerd of bijgewoond?

“Wat ik eigenlijk het meest impactvol vind, is de ontmoeting van nieuwe mensen of het herzien van eerdere contacten. Het woord ‘ontmoeting’ zou ik hierbij centraal stellen. Stel je spreekt iemand bij een workshop die je nog niet kent, maar op een bepaald thema een zeer relevante bijdrage kan leveren, dan is dat mooi. Hier komen vaak mooie samenwerkingen uit voort.”