In gesprek met prof. dr. Rutger Leukfeldt – Hoofdspreker over digitale veiligheid

In aanloop naar het Congres Integrale Veiligheid spraken we met prof. dr. Rutger Leukfeldt, een toonaangevende expert in cybercrime en cybersecurity. Met zijn unieke kijk op de uitdagingen en kansen binnen digitale veiligheid biedt hij waardevolle inzichten als hoofdspreker op het congres. In dit interview verkennen we zijn carrière, en kom je meer te weten over hem als spreker.

Introductie
Naam: Rutger Leukfeldt
Veiligheidsdomein: Digitale veiligheid en cybercrime

De passie achter de professional: van ontdekkingsreiziger tot onderzoeker

“Bij de Haagse Hogeschool ben ik directeur van het Kenniscentrum Cybersecurity. Daarnaast werk ik bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, waar we meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doen,” vertelt Rutger Leukfeldt. Zijn interesse in digitale veiligheid ontstond al vroeg in zijn carrière, tijdens zijn studie Integrale Veiligheidskunde. “Ik begon met lezen over hackers en cybercrime toen nog niemand echt onderzoek deed naar deze onderwerpen. Het was een groot vraagstuk waar we eigenlijk nog helemaal niks van wisten,” zegt hij.

Rutger ziet zichzelf als een ontdekkingsreiziger in de wereld van digitale veiligheid. “We weten nog heel weinig over deze criminelen. Het interessante voor mij is om nieuwe, onbekende terreinen te verkennen en daar onderzoek naar te doen,” legt hij uit. Zijn achtergrond in Integrale Veiligheidskunde heeft zijn benadering van digitale veiligheid en de bestrijding van cybercrime sterk beïnvloed.

 

De opkomst van cybercrime en toekomstige dreigingen

Rutger benadrukt dat cybercrime een groeiend probleem is. “Onze samenleving wordt steeds meer gedigitaliseerd. Wat betekent dat er veel meer mogelijkheden komen voor criminelen om aanvallen te plegen,” legt hij uit. Volgens Rutger is een van de grootste uitdagingen om ervoor te zorgen dat alle partijen die betrokken zijn bij de digitale veiligheid, adequaat opgeleid worden. “De grootste uitdaging is om partijen die een normale veiligheid goed weten te beheren, ook digitaal weerbaar te maken.”

Hij ziet een belangrijke rol voor integrale veiligheidskundigen in de toekomst. “Je moet wel iets weten van het digitale domein. Je hoeft geen technisch expert te zijn, maar je moet kunnen fungeren als een tussenpersoon tussen technische experts en traditionele veiligheidskundigen,” stelt Rutger.

“Digitalisering biedt niet alleen nieuwe dreigingen, maar ook nieuwe kansen.” – Rutger Leukfeldt

 

Onderwijs en praktijk

Rutger integreert de nieuwste technologische ontwikkelingen in het curriculum van studies rond cybercrime en digitale veiligheid aan de Haagse Hogeschool. “We proberen digitalisering in te bedden in verschillende faculteiten, zodat studenten vanaf het begin verschillende perspectieven meekrijgen,” zegt hij. Hij benadrukt dat dit een belangrijke stap is om studenten goed voor te bereiden op de snel veranderende wereld van digitale veiligheid.

Een succesvol project waarbij Rutger betrokken was, is de samenwerking met de politie rondom ddos-aanvallen. “We hebben interventies opgezet en gemeten wat het effect was op het aantal ddos-aanvallen in Nederland. Op deze manier leer je wat wel en niet werkt en kan je dat gebruiken om de interventie te verbeteren en gebruiken als input voor toekomstige interventies,” vertelt hij.

 

Vooruitblik op het Congres Integrale Veiligheid

Rutger zal tijdens het congres drie hoofdthema’s bespreken: preventie van cybercrime, het verminderen van de impact van delicten, en de nieuwe mogelijkheden die digitalisering biedt. “Ik wil laten zien dat digitalisering niet alleen nieuwe dreigingen met zich meebrengt, maar ook nieuwe kansen biedt,” zegt hij.

Hij hoopt dat deelnemers aan het congres begrijpen dat je geen technisch expert hoeft te zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan het ecosysteem van digitale veiligheid. “Het congres biedt een uitgelezen kans om te leren van de nieuwste ontwikkelingen en om te netwerken met vakgenoten,” concludeert Rutger.

Als hoofdspreker op het Congres Integrale Veiligheid biedt prof. dr. Rutger Leukfeldt waardevolle inzichten voor professionals en studenten die geïnteresseerd zijn in digitale veiligheid. Mis deze kans niet om te leren van de nieuwste ontwikkelingen en om te netwerken met vakgenoten.