In gesprek met dr. Thom Snaphaan – Hoofdspreker over sociale veiligheid

In aanloop naar het Congres Integrale Veiligheid spraken we met dr. Thom Snaphaan, associate lector bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool. Thom is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van sociale veiligheid en ondermijning. Hij deelt zijn inzichten over de rol van technologie en data in de aanpak van criminaliteit en biedt een voorproefje van zijn presentatie.

Introductie
Naam: dr. Thom Snaphaan
Functie: Associate Lector Data, Criminaliteit & Veiligheid bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool
Veiligheidsdomein: Sociale veiligheid, met een focus op de integratie van technologie en data

 

De passie achter de professional

“Bij het Centre of Expertise, doen wij onder andere onderzoek naar nieuwe methoden om de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit te verbeteren,” vertelt Thom. Dit gebeurt zowel op basis van expliciete vragen van praktijkpartners als door maatschappelijke ontwikkelingen te detecteren. “Mijn drijfveer is om onderzoek uit te voeren dat meerwaarde heeft voor de praktijk. Criminaliteit en veiligheid zijn bij uitstek praktijkproblemen, en dus kan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan kennis over de aard en aanpak van deze problemen”, legt hij uit. 

 

Technologische vooruitgang en uitdagingen

Een kernpunt in Thoms werk is de integratie van big data en AI in onderzoeksprojecten. Zijn werk richt zich op het genereren van kennis over criminaliteit en de aanpak ervan, en hoe deze strategieën geïmplementeerd kunnen worden. “We onderzoeken hoe data en AI de praktijk kunnen helpen, en wat de kansen en uitdagingen zijn voor de praktijk bij de implementatie hiervan,” aldus Thom. Hij benadrukt dat hoewel technologische ontwikkelingen zoals big data veel inzichten kunnen bieden, de implementatie ervan niet zonder uitdagingen is. “Toen ik bij het Functioneel Parket werkte, voerden we vanuit het innovatieteam waarin ik werkte verschillende projecten uit met betrekking tot een datagedreven aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hier zagen we dat big data ons zowel bekende beelden bevestigde als nieuwe inzichten bood, maar ook dat organisaties moeite hadden met de implementatie,” voegt hij toe.

Thom erkent de uitdagingen bij het gebruik van technologische tools: “De menselijke factor staat centraal. De technologieën evolueren zo snel dat gebruikers en organisaties het soms moeilijk kunnen bijbenen.” Hij benadrukt ook dat er verschillende slechte precedenten zijn geweest, waarbij data en algoritmes onjuist zijn gebruikt. “Dat zorgt ervoor dat big data en algoritmes in een negatief daglicht komen te staan, wat volgens mij niet terecht is, al is het alleen al maar omdat niet alle databronnen en algortimes hetzelfde zijn .”

 

Samenwerking, impact en onderwijs

Een recent succesvol project dat Thom beschrijft, is de methode Financial Crime Scripting, ontwikkeld tijdens zijn tijd bij het Openbaar Ministerie en nu verder uitgerold bij Avans. “We zijn gestart met een praktijkvraag om beter zicht te krijgen op de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit. Deze methode wordt nu op verschillende plaatsen in de praktijk geïmplementeerd, en ik geef opleidingen om deze methode toe te passen,” zegt Thom. Daarnaast werkte hij aan een project voor het ministerie van Binnenlandse Zaken over loyale tegenspraak binnen overheidsorganisaties. “We hebben vastgesteld dat de veiligheid intern niet altijd gewaarborgd is. Dat is zorgelijk in een democratie waarin iedereen een stem zou moeten hebben.”

De integratie van onderzoeksinzichten in het onderwijs is voor Thom cruciaal. “Wij werken onder andere met docent-onderzoekers, ontwikkelen onderwijsmodules en geven gastcolleges om de nieuwste inzichten direct in het onderwijs te integreren,” legt hij uit. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmodules om ervoor te zorgen dat studenten up-to-date kennis krijgen.

“De praktijk en de samenleving als geheel zijn het meest gebaat bij een betekenisvolle en verantwoorde inzet van data en AI.” – Dr. Thom Snaphaan

Toekomst, beleid en vooruitblik op het Congres Integrale Veiligheid

Thom ziet data en AI als belangrijke trends voor de toekomst van het veiligheidsdomein. “Ook criminelen maken steeds meer gebruik van AI, zoals bij phishing en stem cloning,” vertelt hij. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, vooral omdat criminelen vaak geen beperkingen hebben in hun gebruik van technologieën. “De rechtshandhaving heeft veel spelregels en criminelen niet. Dit zorgt ervoor dat de rechtshandhaving altijd een beetje achterloopt,” zegt Thom. Bovendien, onderkent Thom, raken verschillende domeinen van veiligheid (zoals digitale veiligheid en sociale veiligheid) steeds verder met elkaar verweven. Dat maakt een integrale aanpak van veiligheidsproblemen nog belangrijker.

“Door nauwe samenwerking met de praktijk hebben we als onderzoekers invloed op de vorming van beleid en praktijken,” legt Thom uit. Hij benadrukt het belang van continue interactie met de praktijk en ziet zijn rol als kennispartner die actief onderzoek uitvoert, op basis daarvan zowel formeel als informeel advies geeft, en opleidingen verzorgt. Naast de grote meerwaarde, ziet Thom uitdagingen bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar praktische oplossingen. “Het is belangrijk dat je als onderzoeker goed nadenkt over hoe je je boodschap brengt en wat de belangen zijn van de andere partij,” zegt hij. Daarnaast wijst hij op het gebrek aan urgentie en andere belangen die spelen binnen organisaties, waardoor het soms moeilijk is om onderzoeksresultaten te implementeren.

 

Up-to-date blijven

“Lezen en luisteren zijn cruciaal om up-to-date te blijven,” zegt Thom. Hij leest veel nationale en internationale literatuur en praat met mensen uit de praktijk en de wetenschap. “Conferenties en studiedagen zijn goede platforms om kennis uit te wisselen,” voegt hij toe.

Thom hoopt dat deelnemers aan het congres concrete handvatten meenemen voor het verantwoord inzetten van data en AI. “Ik ga het ongetwijfeld hebben over de rol van data en AI. Ik hoop dat deelnemers begrijpen dat de veiligheidspraktijk en de samenleving als geheel het meest gebaat zijn bij een betekenisvolle en verantwoorde inzet van data en AI,” concludeert hij.

Als hoofdspreker op het Congres Integrale Veiligheid biedt dr. Thom Snaphaan waardevolle inzichten voor professionals en studenten die geïnteresseerd zijn in sociale veiligheid. Mis deze kans niet om te leren van de nieuwste ontwikkelingen en om te netwerken met vakgenoten.