Veertien jaar geleden werd Stichting Alumni Integrale Veiligheid opgericht om het vakgebied van Integrale Veiligheid te duiden en Alumni van de opleiding integrale veiligheid samen te brengen. We kunnen stellen dat dit aardig is gelukt. 

Integrale Veiligheid is een vakgebied dat niet meer weg te denken is en heeft inmiddels een belangrijke positie verworven in het werkveld. Het vinden van een baan is makkelijker geworden en het begrippenkader van integrale veiligheid is in veel organisaties inmiddels ingeburgerd. 

Alumni Integrale Veiligheid en haar partners hebben een significante bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied en gaan hiermee door, zij het in een andere vorm. Een frisse start dus!

Echter, de stichting heeft tijdens de COVID-pandemie moeilijke tijden doorgemaakt. Bijeenkomsten waren niet meer mogelijk, en het werd voor ons lastiger om de doelgroep te bereiken. Vandaar dat we zijn overgestapt naar online. Dit werkte goed, maar paste niet bij de ambities die een groot deel van het bestuur oorspronkelijk had met een dergelijke stichting, waarbij persoonlijk contact met gelijkgestemden een belangrijke drijfveer was voor dit vrijwilligerswerk.

Na zorgvuldige overweging en evaluatie van onze huidige positie en doelen, hebben we besloten dat het nu het juiste moment is om de stichting op te heffen. De Stichting zal als zodanig per 1 januari 2024 ophouden te bestaan. De website blijft bestaan als media platform onder Beyond Products BV en krijgt in 2024 een nieuwe impuls met nieuwe content en nieuwe activiteiten. Blijf dus op de hoogte van wat er gaat komen! 

Voor vragen kun je contact opnemen met Bram de Bruijn.

Bedankt voor alles en we hopen jullie te blijven zien op onze nieuwe plek.

Hartelijke groeten,

Oud-bestuursleden: Joep, Frank, Stijn, en Bram

Bram de Bruijn: 0636360179