Stichting AIV

http://www.youtube.com/watch?v=eJWEbeWtCVA

Doelstelling

Alumni Integrale Veiligheid (AIV) is een stichting die zich inzet om het unieke vakgebied van integrale veiligheid te duiden en verder te professionaliseren. We doen dit door vakgenoten (IV’ers, IVK’ers en IVZ’ers) in een informele setting bij elkaar te brengen. Door veiligheidsprofessionals, met als achtergrond een ‘integrale veiligheids(kunde)opleiding’, bij elkaar te brengen en kennisdeling tussen deze vakgenoten mogelijk te maken, wordt integrale samenwerking gestimuleerd en blijft de integrale visie van deze professionals gewaarborgd.

Oprichting

In september 2009 is Stichting Alumni Integrale Veiligheid (AIV) opgericht. Dit is een initiatief van oud-studenten van Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch, de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool.