KlankbordGroep Alumni Integrale Veiligheid

De klankbordgroep van de stichting Alumni Ingtegrale Veiligheid zorgt ervoor dat wij als stichting scherp, relevant en actueel blijven. Daarnaast waarborgen zij daarmee de kwaliteit van onze activiteiten.

Graag stellen we aan u voor, in willekeurige volgorde:

Mariska de Gooijer - Lid klankbordgroep

Afgestudeerd in: 2009 – Hogeschool Utrecht

AIV brengt integraal veiligheidskundigen uit alle hoeken van het land en het brede IVK-werkveld bij elkaar om van elkaar en elkaars ervaringen te leren. Hierdoor biedt het een mogelijkheid om die belangrijke integrale focus op veiligheid ook na de studie te behouden, en gezamenlijk verder te professionaliseren.

Klaas Litjens – Voorzitter klankbordgroep

Afgestudeerd in: 2015 – Avans Hogeschool

Alumni Integrale Veiligheid is een netwerk met veiligheidsprofessionals, aanstormend talenten en studenten die elkaar vinden bij interessante bijeenkomsten door het hele land. AIV organiseert diverse informatieve bijeenkomsten en activiteiten bij zowel publieke als private organisaties die actief zijn in de veiligheidswereld. Het biedt de mogelijkheid voor de organisaties om nieuw personeel te rekruteren en voor professionals om nieuwe baankansen te ontdekken. Bij elkaar is het een gezellige groep mensen die ervaringen, kennis en netwerken deelt om elkaar te helpen om te groeien in het vakgebied

Jordan van den Akker – Lid klankbordgroep

Afgestudeerd in: 2012 – Saxion Hogeschool

Waar Mens, Techniek en Omgeving samen komen, ontstaan complexe verbindingen en risico’s. Stichting Alumni IV(K) vormt een platform voor veiligheidsprofessionals en/of geïnteresseerden, die op de hoogte willen blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. Hierbij zet ik mij graag in om mensen, in een informele sfeer, bij elkaar te brengen: waar wij met een zo’n breed mogelijke integrale bril naar de wereld om ons heen kijken.

Mitchel de Jager – Lid klankbordgroep

Student – Hogeschool Inholland

Bij het samenbrengen van ervaring, kennis, kunde én leergierigheid door activiteiten die zowel alumni als studenten betrekken kan er uitwisseling ontstaan die voor beiden een toegevoegde waarde heeft. Voor mij ligt hier de kracht van de AIV, namelijk het optimaal gebruiken van de gedeelde passie voor (integrale) veiligheid. Als student wil ik dan ook vanuit dit perspectief mijn bijdrage leveren aan de AIV.

Guus Born – Lid klankbordgroep

Student – Avans Hogeschool

AIV is voor veiligheidsprofessionals en studenten een manier om kennis, ervaring en netwerken te delen. In een wereld waar steeds nieuwe complexe veiligheidsvraagstukken opduiken is het belangrijk om van elkaar te leren. Door verschillende activiteiten, excursies en netwerkbijeenkomsten te organiseren helpt AIV hieraan mee. Als aankomend professional wil ik hier graag mijn bijdrage aan leveren.